2023NL - Hoe kan ik het certificaat van goedkeuring EN 15194 verkrijgen?

Om het homologatiecertificaat te verkrijgen, kun je het rechtstreeks downloaden van onze officiële website in verschillende talen:

https://www.legendebikes.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.