10023NL - Welke actieradius kan ik verwachten van een elektrische fiets? ⛽🔋

Hoeveel kilometer kan ik afleggen met een elektrische fiets?

Het is een vraag die we elke dag horen op ons kantoor en die de gebruiker van een elektrische fiets zeer in overweging neemt, maar die een iets complexer antwoord vereist dan een eenvoudig cijfer.

De berekening van het bereik van elk voertuig, ook van elektrische fietsen, volgt een zeer eenvoudige formule die wordt bepaald door de hoeveelheid energie die we hebben, de snelheid waarmee we reizen en het energieverbruik van het voertuig.

Welke actieradius kan ik verwachten van een elektrische fiets?


Laten we een voorbeeld nemen met een van onze elektrische fietsen.

Laten we aannemen dat we een Legend Monza hebben gekocht met een batterij van 36V 10,4Ah.

De hoeveelheid energie die we hebben is dan 36V x 10,4Ah = 374,4Wh. Als we een verbruik van 5 Wh per kilometer instellen om een snelheid van 25 km/u te behouden, is de vergelijking eenvoudig.

Autonomie = Capaciteit/Verbruik

Autonomie = 374,4/5 = 74,9 km.

Het aanpassen van het model aan de realiteit vereist echter rekening te houden met veel factoren. De moeilijkheid ligt in het feit dat het verbruik van de ebike niet exact kan worden voorspeld.


In de specificaties van een batterij wordt meestal een cijfer binnen een ruwe drempel gebruikt. Een van de redenen waarom dit cijfer niet rond is, is heel eenvoudig, omdat we nooit op een volledig vlakke ondergrond zullen fietsen.


Als we zeggen dat een volle lading 70 of 80 km kan worden afgelegd, bedoelen we dat deze afstand correct is als we ons op een oppervlak zonder hellingen bevinden, wat echt moeilijk is in elke geografische omgeving. Dus als we constant een helling van 10º beklimmen, zal onze batterij waarschijnlijk veel minder afstand afleggen met een volle lading.


Op dezelfde manier, als we naar beneden fietsen zonder te stoppen met trappen, zal onze batterij veel langer meegaan dan gespecificeerd.


Het ondersteuningsniveau is een andere doorslaggevende factor. Er zijn meestal vijf niveaus van de minste naar de grootste mate van trapondersteuning. Als we ons op een laag tot gemiddeld niveau bevinden, kunnen we de batterijlading uitrekken tot echt lange afstanden. Het maximale niveau genereert de maximale kracht, wat uiteraard extra energie uit de batterij kost. Op dezelfde manier beïnvloedt ook wat we graag het "niveau van ondersteuning van de fietser aan de fiets" noemen, oftewel, omdat we het hebben over een elektrische fiets, zijn er twee aandrijfbronnen: de elektrische motor en de menselijke motor. Deze twee krachten werken onafhankelijk in een systeem met een cadanssensor, dus we kunnen zeggen dat hoe minder moeite de fietser doet bij het trappen, hoe kleiner de autonomie zal zijn.


Een andere factor om rekening mee te houden is het gewicht dat de motor zal verplaatsen. Opnieuw zijn de schattingen gebaseerd op als "normaal" beschouwde standaarden, namelijk het gewicht van de elektrische fiets plus het gewicht van de fietser. Deze waarden liggen rond de 20 kilogram voor de elektrische fiets en 70/80 kilogram voor de persoon.

Bovendien, als de fietsritten veel stops hebben, zoals bijvoorbeeld stoplichten, zal de autonomie afnemen omdat er een zeer hoog verbruik is tijdens het accelereren vanuit stilstand tot een maximale snelheid van 25 km/u.


Daarom kunnen we, wanneer we een batterij voor een elektrische fiets kopen, niet precies weten hoeveel kilometers we per lading zullen afleggen, maar we kunnen wel een schatting maken rekening houdend met alles wat eerder is genoemd.


Goedkeuring R200 - DIN/TS 31064

Je kunt meer informatie vinden over de R200 homologatienorm op de volgende link: HOMOLOGATIE R200: Wat is het?

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.