14023NL - Maten en gewichten: Legend Milano 📏

Gewichten en afmetingen van de Legend Milano Smart eBike zijn als volgt (zie bijgevoegde afbeelding).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.